GERIATRICKÉ  CENTRUM

Týniště nad Orlicí

Kontakt

Geriatrické centrum
Turkova 785
Týniště nad Orlicí
517 21

 

tel.: 494 371 380

tel.: 494 372 290

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí - netfirmy.czDomovy důchodců (senior centrum, centra) - netfirmy.cz

Přihlášení

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

GERIATRICKÉHO CENTRA TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

OD 1. 2. 2014


Poslání Geriatrického centra Týniště nad Orlicí

Posláním Geriatrického centra je poskytovat služby seniorům a osobám zdravotně postiženým na základě lidského přístupu a porozumění.

Vize Geriatrického centra

Sociální služby budou i nadále odborné, kvalitní, materiálně zabezpečené a poskytované kvalifikovanými zaměstnanci ve spolupráci s místními institucemi a návaznými službami.

Zásady, na jejichž základě poskytujeme sociální služby


• individuální přístup k uživatelům,
• respektování a dodržování lidských práv a svobod,
• podpora soběstačnosti a samostatnosti uživatelů služeb.

Cíle Geriatrického centra

• propojení a využívání služeb, které poskytujeme,
• zajišťování kvalitního informačního a poradenského servisu, týkajícího se služeb, které poskytujeme,
• poskytování služeb odborně způsobilým personálem.

DOMOV PRO SENIORY

Poslání Domova pro seniory

Posláním domova pro seniory je poskytovat pobytové služby, podporovat a udržovat co nejvyšší míru soběstačnosti a samostatnosti našich uživatelů.

Cílová skupina Domova pro seniory

Senioři, kteří nemají dostatek fyzických a psychických sil, potřebující trvalou pomoc druhé osoby, která jim už nemůže být zajištěna v jejich přirozeném prostředí i přes veškerou pomoc rodiny a terénních služeb.
Přednostně jsou přijímáni senioři z Týniště nad Orlicí a spádových obcí (Křivice, Rašovice, Petrovice, Štěpánovsko), v případě naplnění potřeb Týniště nad Orlicí, přijímáme osoby i z jiných regionů.

Věková struktura cílové skupiny

• mladší senioři (65 – 80 let)
• starší senioři (nad 80 let)

Služby v domově pro seniory jsou poskytovány celoročně, nepřetržitě 24 hodin denně. Do domova pro seniory jsou přijímány přednostně osoby z Týniště nad Orlicí a spádových obcí, v případě naplnění těchto potřeb přijímáme osoby i z jiných regionů. Kapacita domova pro seniory je 42 osob.

Cíle domova pro seniory

• poskytování odborných sociálních služeb vycházejících z individuálních potřeb a možností uživatele,
• maximální možná míra podpory soběstačnosti uživatele,
• podpora udržení kontaktu s blízkými, s rodinou, jeho vrstevníky, s veřejností (neomezujeme návštěvní hodiny, možnost pobytu mimo domov apod.),
• zajišťování uživatelům služby využívání místních institucí,
• ochrana práv uživatele včetně jeho soukromí a zajišťování bezpečnosti prostředí (používání zástěn, klepání, zavírání dveří od pokojů apod.),
• zajišťování aktivního využívání volného času uživatelů (cvičení paměti, pohybové aktivity, vycházky, kulturní a společenské akce apod.),
• zajišťování služeb kvalifikovanými zaměstnanci, kteří respektují jedinečnost každého klienta, jeho práva a svobody.
Důvody k odmítnutí poskytování služeb v rámci domova pro seniory
• zájemci, který nespadá do cílové skupiny pro tento typ služeb,
• překročení možné kapacity organizace,
• zájemci, jehož potřeby nevyžadují trvalou pomoc druhé osoby a je schopen za podpory
v místě dostupných terénních sociálních služeb zůstat ve svém domácím prostředí,
• zájemci, kterému není doporučeno soužití v kolektivu a v otevřeném zařízení,
• zájemci, jehož zdravotní stav vyžaduje péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

Zájemci je sděleno odmítnutí poskytování služeb v rámci domova pro seniory na základě výše uvedených bodů a jsou mu poskytnuty informace např. adresy a kontakty na jiné poskytovatele služeb.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Poslání pečovatelské služby

Posláním pečovatelské služby je poskytovat terénní a ambulantní služby, zajišťovat podporu nebo pomoc seniorům a osobám zdravotně postiženým, kteří nejsou schopni sami zvládat péči o vlastní osobu či domácnost a umožnit jim tak, co nejdéle zůstat doma a zachovat si vlastní životní styl.

Cílové skupiny Pečovatelské služby

Cílovou skupinou jsou senioři a osoby se zdravotním postižením, u kterých došlo ke snížení či ztrátě soběstačnosti v oblasti osobní péče a péče o domácnost, ale postačují jim prozatím tyto služby.

Pečovatelská služba poskytuje své služby seniorům a osobám se zdravotním postižením žijících v Týništi nad Orlicí a spádových obcí (Petrovice, Rašovice, Křivice, Štěpánovsko) a dále v obcích Albrechtice n. Orlicí, Lípa n. Orlicí, Nová Ves, Žďár nad Orlicí, které mají uzavřenou Smlouvu o zajišťování a poskytování pečovatelské služby.


Věková struktura cílové skupiny

• dospělí (27 – 64 let)
• mladší senioři (65 – 80 let)
• starší senioři (nad 80 let)
Cíle pečovatelské služby
• poskytování odborných sociálních služeb vycházejících z individuálních potřeb uživatele,
• snaha vytvářet pro uživatele takové podmínky, aby mohl žít co nejdelší dobu ve svém prostředí,
• podpora nezávislosti a soběstačnosti uživatele,
• podpora rodin pečujících o své blízké,
• zajišťování služeb kvalifikovanými zaměstnanci, kteří respektují jedinečnost každého klienta, jeho práva a svobody.
Provozní doba pečovatelské služby je denně (včetně dnů pracovního volna) od 7,00 hodin do 20,00 hodin.
Terénní pečovatelské služby jsou poskytovány v domluveném čase v domácnostech klientů. Ambulantní pečovatelské služby tj. vykoupání mimo domov klienta, jsou zajištěny v prostorách Geriatrického centra. Kapacita terénních služeb je 110 klientů, ambulantních 10 klientů. Celková kapacita pečovatelské služby je v současné době stanovena na 120 klientů.

Důvody k odmítnutí poskytování pečovatelské služby

• zájemci, který nespadá do cílové skupiny námi poskytovaných služeb,
• překročení možné kapacity organizace,
• zájemci, jehož zdravotní stav vyžaduje odbornou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
• zájemci, který není z Týniště nad Orlicí, spádových obcí a z obcí, které mají s Geriatrickým centrem uzavřenou smlouvu o poskytování pečovatelských služeb.

Pečovatelská služba zahájí svoji činnost až po uzavření smlouvy o poskytování pečovatelských služeb.


Cílové skupiny pro umístění v Domě s pečovatelskou službou (DPS) v Geriatrickém centru

Senioři starší 65 let v sociálně složité situaci, kteří obývají zdravotně závadné či nevhodné byty, nebo mají zdravotní obtíže, které omezují do určité míry úplnou soběstačnost klienta, ale umožňují mu vést poměrně samostatný život a využívají pečovatelskou službu.


Geriatrické centrum je zapojeno do Komunitního plánování sociálních služeb v regionu Kostelec nad Orlicí.


V Týništi nad Orlicí 13. prosince 2013

 

 

 

Online

Právě přítomno: 15 hostů a žádný člen

Copyright © 2014. All Rights Reserved.