GERIATRICKÉ  CENTRUM

Týniště nad Orlicí

Kontakt

Geriatrické centrum
Turkova 785
Týniště nad Orlicí
517 21

 

tel.: 494 371 380

tel.: 494 372 290

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

DA logo ZPDA design 2

Veřejný závazek - Domov pro seniory 2020

VEŘEJNÝ ZÁVAZEK

GERIATRICKÉ CENTRUM TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

Domov pro seniory

účinnost od 1. 7. 2020


I.

Tento Vnitřní závazek je strategickým vnitř­ním před­pi­sem Geriatrického centra. Vymezuje závazek GC vůči veřejnosti v poskytování sociálních služeb. Veřejný závazek je závazný pro všechny zaměstnance Geriatrického centra bez rozdílu postavení.

II. Úvodní ustanovení

Geriatrické centrum Týniště nad Orlicí je příspěvkovou organizací Města Týniště nad Orlicí. Činnost Geriatrického centra (dále jen GC) vychází ze Zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb., a Vyhlášky č. 505/2006 Sb., která provádí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

III. Vize Geriatrického centra


Sociální služby budou i nadále odborné, kvalitní, materiálně zabezpečené a poskytované kvalifikovanými zaměstnanci ve spolupráci s místními institucemi a návaznými službami.

IV. Domov pro seniory

Služby v domově pro seniory jsou poskytovány celoročně, nepřetržitě 24 hodin denně. Do domova pro seniory jsou přijímány přednostně osoby z Týniště nad Orlicí a spádových obcí, v případě naplnění těchto potřeb přijímáme osoby i z jiných regionů. Kapacita domova pro seniory je 41 osob.

V. Poslání domova pro seniory

S respektem a porozuměním podporujeme seniory v poslední etapě jejich života.

VI. Zásady (hodnoty), na jejichž základě poskytujeme sociální služby

 1. Individuální přístup ke klientům
 2. Respektování a dodržování lidských práv a svobod
 3. Podpora soběstačnosti a samostatnosti
 4. Důstojné dožití klientů v přítomnosti svých blízkých


VII. Cílová skupina Domova pro seniory (komu je služba určena)

 1. Senioři od 65 let, kteří nemají dostatek fyzických a psychických sil, potřebující trvalou pomoc druhé osoby, která jim už nemůže být zajištěna v jejich přirozeném prostředí i přes veškerou pomoc rodiny a terénních služeb.
 1. Přednostně jsou přijímáni senioři z Týniště nad Orlicí a spádových obcí (Křivice, Rašovice, Petrovice, Štěpánovsko), v případě naplnění potřeb Týniště nad Orlicí, přijímáme osoby i z jiných regionů.


VIII. Cíle služby Domova pro seniory

 1. Klientům jsou poskytovány odborné sociální a zdravotní služby vycházející z jejich z potřeb a možností, v souladu se zásadami organizace (např. věnujeme pozornost tlumení bolesti).
 2. Klientům je zajištěna podpora soběstačnosti v co největší míře.
 3. Klienti jsou podporováni v udržení kontaktu s blízkými, s rodinou, s vrstevníky, s místní komunitou.
 4. Klientům je vytvořeno bezpečné prostředí respektující jejich důstojnost a práva.
 5. Klienti mají možnost realizovat své zájmy a oblíbené činnosti.
 6. Veškerá péče je klientům poskytována pracovníky, kteří se průběžně vzdělávají tak, aby vyhověli potřebám klientů.

IX. Důvody k odmítnutí poskytování služeb v rámci Domova pro seniory

 1. zájemci, který nespadá do cílové skupiny pro tento typ služeb,
 2. překročení možné kapacity organizace,
 3. zájemci, jehož potřeby nevyžadují trvalou pomoc druhé osoby a je schopen za podpory
  v místě dostupných terénních sociálních služeb zůstat ve svém domácím prostředí,
 4. zájemci, kterému není doporučeno soužití v kolektivu a v otevřeném zařízení,
 5. zájemci, jehož zdravotní stav vyžaduje péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení.

Zájemci je sděleno odmítnutí poskytování služeb v rámci domova pro seniory na základě výše uvedených bodů a jsou mu poskytnuty informace např. adresy a kontakty na jiné poskytovatele služeb.

X.

Geriatrické centrum je zapojeno do Komunitního plánování sociálních služeb v regionu Kostelec nad Orlicí.

 

 

 

Právě přítomno: 45 hostů a žádný člen