GERIATRICKÉ  CENTRUM

Týniště nad Orlicí

Kontakt

Geriatrické centrum
Turkova 785
Týniště nad Orlicí
517 21

 

tel.: 494 371 380

tel.: 494 372 290

Email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

DA logo ZPDA design 2

Přihlášení

Pečovatelská služba

Pečovatelská služba zajišťuje podporu nebo pomoc seniorům a osobám zdravotně postiženým při zvládání péče o vlastní osobu či domácnost a umožňuje jim co nejdéle zůstat doma a zachovat si vlastní životní styl.

Poskytujeme odbornou sociální službu, která vychází z individuálních potřeb, možností klienta a podpory jeho soběstačnosti. Dodržujeme platné zákony a předpisy. Službu zajišťují kvalifikovaní zaměstnanci, kteří respektují jedinečnost každého klienta, jeho práva a svobody. V maximální možné míře podporujeme rodiny pečující o své blízké.

Pečovatelskou službu mohou využívat

• senioři od 65 let a osoby se zdravotním postižením od 27 let, u kterých došlo ke snížení či ztrátě soběstačnosti v oblasti osobní péče a péče o domácnost, ale postačují jim prozatím tyto služby,
• žijící v Týništi nad Orlicí a spádových obcích (Petrovice, Rašovice, Křivice, Štěpánovsko) a dále v obcích Albrechtice n. Orlicí, Lípa n. Orlicí, Nová Ves, Žďár nad Orlicí, Čermná nad Orlicí, které mají uzavřenou Smlouvu o zajišťování a poskytování pečovatelské služby.

Kde a kdy pečovatelskou službu poskytujeme

Terénní pečovatelské služby jsou poskytovány v domluveném čase v domácnostech klientů. Ambulantní pečovatelské služby, tj. vykoupání mimo domov klienta, jsou zajištěny v prostorách Geriatrického centra, kde je k dispozici koupelna vybavená zvedací vanou s pojízdným zvedákem, bezbariérovým sprchovým koutem a toaletou.

Pečovatelské služby jsou zajišťovány denně (včetně dnů pracovního volna) od 7,00 hodin do 20,00 hodin. Kapacita terénních služeb je 5 klientů (okamžitá), kapacita ambulantních služeb je 1 klient (okamžitá).

Pečovatelská služba zahájí svoji činnost až po uzavření smlouvy o poskytování pečovatelských služeb.

Pečovatelská služba poskytuje tyto činnosti

Základní činnosti

1. Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
• pomoc a podporu při podávání jídla a pití (např. dohled na konzumaci připraveného jídla a pití, nakrájení, naservírování na talíř, krmení, úprava klienta před a po jídle apod.)
• pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek (např. pomoc při výběru vhodného oblečení, dohled nad čistotou oblečení, dle potřeby výměna, přikládání speciálních pomůcek – ortéza, kylní pás, bandáže)
• pomoc při prostorové orientaci
• pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

2. Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
• pomoc při úkonech osobní hygieny (např. pomoc při ranní či večerní toaletě, péče o dutinu ústí, pomoc při koupání a sprchování)
• pomoc při základní péči o vlasy a nehty
• pomoc při použití toalety

3. Poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy
• dovoz obědů
• donáška jídla v prostorách domu s pečovatelskou službou,
• pomoc při přípravě nebo příprava jídla a pití (snídaně, svačiny a večeře)

4. Pomoc při zajištění chodu domácnosti
• běžný úklid a údržba domácnosti (např. denní či týdenní úklid)
• údržba domácích spotřebičů (např. odlednění a vytření lednice, omytí a vytření mikrovlnné trouby či sporáku)
• topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení (např. vybrání a vynesení popela, zátop v kamnech, donáška připraveného topiva)
• nákupy, pochůzky (např. na poštu, do lékárny, na úřady)
• praní a žehlení prádla

5. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
• zprostředkování dopravy (např. sanitou)
• doprovody klientů (např. k lékaři, na úřady)

Fakultativní činnosti (jsou činnosti, které jsou nepovinné, volitelné a jsou poskytovány nad rámec základních činností sociální služby dané zákonem)

• dohled nad dospělým občanem
• dohled nad užitím léků
• aktivizace klienta – vycházky, čtení, společenské hry apod.

Cena za pečovatelskou službu

Výše úhrady je stanovena v souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a s platným „Ceníkem úhrad za úkony poskytované pečovatelskou službou“ schváleném Radou města. Pečovatelská služba se poskytuje zdarma účastníkům odboje a dalším občanům uvedeným v § 75 odst. 2 zákona č. 108/2006 Sb. o sociálních službách v platném znění, s výjimkou nákladů za stravu poskytnutou v rámci základní činnosti. Nárok na poskytnutí služby zdarma je nutné doložit.

Úhrada za pečovatelské služby probíhá zpětně na konci kalendářního měsíce, a to hotově nebo převodem na účet. Danou částku v hotovosti vybírá vedoucí PS nebo jí pověřený pracovník. Zároveň je vystaven doklad o zaplacení služeb.

Co musí zájemce udělat, chce-li využívat pečovatelskou službu

Zájemce o pečovatelskou službu si musí podat písemnou žádost v Geriatrickém centru Týniště nad Orlicí. Formulář žádosti a veškeré informace poskytne zájemci vedoucí pečovatelské služby nebo jí pověřený zástupce, dále jsou k dispozici ke stažení na našich internetových stránkách www.gc-tyniste.cz. Pokud zájemce nezvládne vyplnit žádost sám, a nemá nikoho, kdo by mu s vyplněním pomohl, může se obrátit na vedoucí pečovatelské služby. V případě naplněné kapacity je žádost zařazena do evidence žádostí.

Po podání žádosti, zájemce navštíví v místě jeho bydliště, vedoucí pečovatelské služby. Cílem návštěvy je získání informací o jeho potřebách, zájmech, osobních cílech, schopnostech, zdravotním stavu a vyjasnění si navzájem, co zájemce od služby očekává, co skutečně potřebuje, jaké možnosti máme my jako poskytovatel. Zároveň mohou být dojednány náležitosti pro uzavření smlouvy o poskytování pečovatelských služeb.

Důvody k odmítnutí poskytování pečovatelské služby

• zájemci, který nespadá do cílové skupiny námi poskytovaných služeb,
• překročení možné kapacity organizace,
• zájemci, jehož zdravotní stav vyžaduje odbornou péči v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
• zájemci, který není z Týniště nad Orlicí, spádových obcí a z obcí, které mají s Geriatrickým centrem uzavřenou smlouvu o poskytování pečovatelských služeb.

Pečovatelská služba zahájí svoji činnost až po uzavření smlouvy o poskytování pečovatelských služeb.

Postup k dosažení osobních cílů (tzv. individuální plán péče) si naplánuje uživatel služby společně s pečovatelkami. Tento plán se průběžně hodnotí, přičemž původně naplánované cíle je možné kdykoli upravit či změnit. Tento postup je pro poskytovatele závazný.

Důvody k ukončení poskytování pečovatelské služby


Uživatel může ukončit poskytování služeb kdykoliv, bez udání důvodu. Ze strany poskytovatele může být ukončeno poskytování pečovatelské služby z níže uvedených důvodů
• jestliže osoba porušuje zásadně, nebo opakovaně své povinnosti a závazky vyplývající ze smlouvy (např. nezaplacení úhrady za poskytnutí sociální služby, ohrožení zdraví a bezpečí pracovníků),
• jestliže dojde k naplnění potřeb osoby a osoba je natolik soběstačná, že pečovatelskou službu již nepotřebuje,
• jestliže osoba nevyužívá pečovatelskou službu déle než 6 měsíců, je toto považováno za pominutí důvodů pro poskytování pečovatelské služby,
• jestliže poskytovatel zjistí, že poskytované služby jsou využívány ve prospěch další osoby, která nemá s pečovatelskou službou uzavřenou smlouvu a není v nepříznivé sociální situaci.

Pokud není uživatel spokojen s kvalitou nebo způsobem poskytované služby je oprávněn si stěžovat ústně nebo písemně. Pravidla pro příjem a vyřizování stížností jsou předány uživateli pečovatelské služby při podepsání smlouvy, dále jsou k dispozici na našich webových stránkách a také jsou umístěny na informačních tabulích v Geriatrickém centru.


  Kancelář pečovatelské služby v GC

 

  Vozidlo pečovatelské služby

   Koupelna pro ambulantní pečovatelskou službu

 

 

 

Copyright © 2014. All Rights Reserved.

Právě přítomno: 55 hostů a žádný člen